Historie oddílu

O historii oddílu a o oddílu samotném

 

Turistický oddíl Ježci byl založen v červnu roku 1990 a vznikl oddělením zelené družiny Ježci z oddílu Ztracená stopa a doplněn novými členy.  Ze začátku nás bylo jen 9 a měli jsme klubovnu v paneláku v místnosti sloužící pro domovníka. Později jsme se rozrůstali a podařilo se nám získat klubovnu od DDM v Lannově loděnici. Od roku 1990 jsme byli členy Hnutí svobodných oddílů, v roce 2013 jsme založili samostatné občanské sdružení T.O.Ježci, o.s., od 2.6.2015 jsme zapsáni ve spolkovém rejstříku jako zapsaný spolek T.O.Ježci, z.s.

V současné době máme klubovnu v Lannově Loděnici ( u Dlouhého mostu) ,  kde se konají pravidelně 1krát týdně ve středu oddílové schůzky .

K pravidelným akcím (mimo tábora a schůzek ) patří výpravy.  Konají se vždy nepravidelně jedenkrát za měsíc. Některé výpravy jsou již tradiční jako například zářijová „Kukuřičná“ výprava na tábor , „Vánoční výprava“, „Sáňkovací výprava, „ Velikonoční výprava“, ale taky jednodenní podzimní „Dračí výprava“, na které pouštíme draky , ale taky hrajeme plno zábavných her . Vánoční výpravy jsou velmi oblíbené , ale nejen protože si navzájem rozdáváme dárky, ale taky proto, že se většinou sejdeme i s některými bývalými členy, kteří už nemají tolik času navštěvovat oddíl,  popovídáme si , zazpíváme,  zavzpomínáme na staré časy a zahrajeme si pár her . Večer, než si rozdáme dárky, jdeme ven a ozdobíme stromeček zvířátkům , zazpíváme jim koledy a teprve potom přijde řada na nás . Všichni už jsou netrpěliví, co dostanou za dárky . Po rozdávání dárků hrajeme hry a o půlnoci bouřlivě oslavujeme Ježčího Silvestra . Potom si ještě zahrajeme oblíbenou hru „Ježčí vánoční bingo“ a mnoho dalších, ale po těchto hrách jsme většinou tak unavení , že už ani nereptáme , když nám Jarda řekne , že se jde spát.

Mezi novější tradiční akce patří např.: „Ježčí Halloweenská noc“ , „Salátování“, nebo „Ježčí filmový maraton“ či „Víčkiáda“.

Jednou za pět nebo deset let se pořádá oslava „ narozenin “ oddílu , na kterou se sjedou opravdu skoro všichni bývalí nebo současní členové oddílu .

Máme své tradice a symboly – svůj oddílový znak a oddílovou hymnu , která je pro náš oddíl posvátná a při jejímž zpívání se stojí v oddílovém postoji . Zpívá se při slavnostních příležitostech jako je například slavnostní vztyčení vlajky při zahajování tábora a při jejím sundavání na konci tábora nebo také při zahajování slavnostního ohně atd.

Náš oddílový znak má tvar Woodcraftu – znaku lesní moudrosti . Rohy znamenají sílu a mají červenou barvu , která znamená krev . Dva kruhy znamenají symbol přátelství a rovnoprávnosti mezi všemi . Prostor mezi kruhy je rozdělen na čtyři části a každá část má jinou barvu . Všechny tyto barvy znázorňují barvy čtyř družin , ze kterých se skládá oddíl . V horní části je barva žlutá , která znamená slunce a barva modrá , která znamená oblohu . V dolní části je barva hnědá , což znázorňuje zem a barva zelená , která znázorňuje trávu . Uprostřed kruhu je zelený ježek , který znázorňuje to , že oddíl zakládala zelená družina Ježci . V pozadí jsou skály , slunce , nebe a tráva , což znamená přírodu , kterou chráníme .

Naše tábory se konají na našem oddílovém tábořišti na „Vydří říčce“, kde spíme ve stanech s dřevěnou podsadou . Uprostřed tábora je vlajkokláda , na které vlaje po celou dobu tábora naše oddílová vlajka . Samozřejmě nemáme elektriku ani jiné vymoženosti civilizace. Pitnou vodu dovážíme z nedaleké vesnice v lejtě.  Na žádném táboře nesmějí chybět záchody , a ani náš tábor není výjimkou . K těmto potřebám u nás slouží malebné dřevěné latríny , které jistě ocení každý , hlavně ten , kdo trpí akutním průjmem, nebo kdo chodí 3× denně jako Já. Vaříme si sami v polní kuchyni . Jídlu holdujeme v příjemném prostředí dřevěné jídelny . K osobní hygieně slouží umývárna . Nesmíme zapomenout ani na táborové stavby: tělocvična, střelnice, indiánská sauna, lávky atd. Od doby založení oddílu uplynulo už více jak 22 let a s nimi i 23 táborů . Každý tábor je zaměřený na nějakou činnost (motiv). Zpravidla tomu předchází celoroční hra.

Takto popsala naše tábory Eliška naše dnes už bývalá členka: Každoročně jezdíme s „ Ježky“ na tábor, který leží v menším údolí lesa. Nedaleko je malá vesnička. Za lesy,které lemují náš Tábor, jsou pole. Okolo našeho tábora teče potok, ve kterém se koupají pstruzi a raci. Po březích potoka skákají malé i velké žabky. V trávě si hrají mladé ještěrky a střevlíci si dávají závody v rychlosti. V le­sích rostou houby a žijí zvířata,od myšek,hrabošů až po zajíce a divočáky. Na táboře spíme ve stanech s dřevěnými podsadami.Na druhém konci tábora máme hřiště a umývárnu. V táboře máme postavené teepee,ve kterém pořádáme slavnostní ohně. Pro nováčky,čeká na táboře překvapení,na které jen tak nezapomenou („Přechod přes rovník“). Na táboře hrajeme spoustu her,při kterých se zasmějeme, zabě­háme, zapřemýš­líme, poschová­váme, pohledáme atp. Jednu hru hrajeme celý tábora té se říká celotáborová hra. Hrajeme i noční hry, které jsou velmi zajímavé i oblíbené. V kuchyni vaří šéfkuchař se svými kuchtíky. Šéfkuchaři jsou rádci a podrádci (zástupci rádců). Náš oddíl má čtyři družiny.

Oddílem prošlo za ta léta několik desítek lidiček a myslím, že si každý rád vzpomene na krásná léta strávená s prima partou na táborech nebo oddílovkách či jiných akcích.